Brandweer Altena blusgroep Giessen

 

 

 

De groep Giessen komt voort uit een ploeg brandweerlieden welke in de jaren twintig tot vijftig nauw verbonden waren met het meelbedrijf Schouten in Giessen.

Zij waren vooruitstrevend en zagen al gauw dat ook een dorpsbrandweer mee moest met de vooruitgang.

In 1932 werd dan ook overgegaan tot de aanschaf van een motorspuit met een wateropbrengst van 1500 ltr. /min.

Dit gebeurde uiteraard in overleg met de gemeente Giessen welke toen nog een zelfstandige gemeente was samen met Andel en Rijswijk.

Uiteraard zijn dit niet de eerste wapenfeiten van de Giessense brandweer. Reeds in de 19e eeuw zou er gewag zijn gemaakt van de Giessense brandweer.

Doch de aanschaf van boven vermelde motorspuit is tot op heden het oudste wat er tot nu toe over de geschiedenis van onze brandweer boven tafel is gebracht.

In de tweede wereld oorlog bedacht de directie van Schouten Giessen een list om te voorkomen dat zijn bedrijf zou leeglopen door de arbeitzeinsatz.

Alle in aanmerking komende mannen werden ingelijfd bij de brandweer van Giessen. Hiermee voorkwamen ze dat veel van hun werknemers verplicht te werkgesteld zouden worden in Duitsland. Dit leverde wel een bezetting op waar menig beroepskorps thans nog jaloers op zou zijn.

In 1954 werd de gemeente op de hoogte gesteld dat een van zijn gebouwen binnen afzienbare tijd zou worden verbouwd. In ditzelfde pand stonden ook de voertuigen van ons korps. De gemeente werd verzocht om naar een andere stallingsruimte uit te zien. Na overleg van gemeente, CTD en de Inspectie voor het brandweerwezen kon in 1957 de nieuwe kazerne aan de Burgstraat in gebruikgenomen worden. De kosten voor deze waren fl. 50.773,--. Het was voor die tijd modern met slangenspoelgoot en droogtoren. Deze kazerne heeft dienst gedaan tot 1999.

Door allerlei politieke verwikkelingen werd besloten om de behuizingen van de brandweer te versoberen. Alles in een hok, keuken, toilet, douche, uitrukkleding en remise voor de voertuigen. Eigenlijk niet van deze tijd. Wellicht dat de nieuwe clusterleiding daar wat verandering in kan aan brengen en spijkers met koppen kan slaan na ongeveer 15 jaar van politiek gekonkel.

Op het gebied van voertuigen hebben we ook een diversiteit aan merken gehad. De msas begonnen met de De La Hey uit 1932 welke getrokken werd door een vrachtwagen van de Fa. Schouten uit Giessen.

Een Harland en tot slot een VW/Porsche.

De PMs zijn een Austin Bellewagen uit 1942 welke thans is gerestaureerd door P. v/d Nat uit Giessen. De volgende PM was een Mercedes Benz 408 uit 1971 welke eerst een HD eenheid was maar later door de politiek onttakeld werd verkocht en weer terug gekocht en omgebouwd tot PM.

Het laatste PM voertuig is nog in dienst en betreft een VW combi uit 2000.

Wat de blusvoertuigen betreft hebben we de beschikking gehad over een Ford 620 V8 uit 1956. Ook dit voertuig is bewaard gebleven. Ervoor in de plaats kwam een Mercedes Benz 1017 uit 1980. Deze heeft dienst gedaan tot 2001 toen we de beschikking kregen over een Scania Crewcab 94 waar we nog volop tevreden mee zijn.

Ons verzorgingsgebied beslaat de kernen Andel, Giessen, Rijswijk, en Waardhuizen en het buitengebied rondom deze kernen. Wij oefenen op maandagavond en in de zomermaanden doen we brandkraancontrole of bekijken we of we op bepaalde plaatsen water op de pomp kunnen krijgen. Dit combineren we gelijk met andere disciplines.

 

Iets anders, we bestaan als blusgroep uit 14 leden. Ook wij hebben een ontspanningsvereniging. Eenmaal per jaar houden we een bindingsavond en sinds kort ook weer een dagtocht. Dit deden we al langer maar dat is door reorganisaties komen te vervallen. We hadden toen een vereniging met actieve leden en oud-leden. Vorig jaar hebben we dit weer opgestart en met succes.

 

De afgelopen decennia is er veel gediscussieerd over de brandweer. Hoe het moet en wel zo goedkoop mogelijk Dit is zeer frustrerend zowel voor de vrijwilliger zelf als wel voor zijn motivatie. Wij hopen dat de clusterleiding wat rust kan brengen en de politiek tot het inzicht kan brengen dat het hier om mensen gaat. Men zou er zuinig op moeten zijn. Want waar vindt je een organisatie die 24 uur per dag binnen 10 minuten met minimaal 6 man voor je deur staan. Ja, dat zijn de vrijwilligers van de brandweer.